EU projekt:

``Raziskave in razvoj za upravljanje visokonapetostnih vodov, predvsem preboj visokonapetostnih izolatorjev z uporabo tehnologije IoT``

Kratek opis projekta in ciljev:

Cilj projekta je razvoj nove tehnologije, ki bo osnova za izgradnjo novega produkta, t.j. rešitev za nadzor visokonapetostnih vodov, natančneje digitalni sistem za detekcijo preboja visokonapetostnih izolatorjev. Visokonapetostni izolatorji se uporabljajo v več segmentih elektroenergetike, vendar se prijavitelj osredotoča na izolatorje od 3KV do cca. 1000KV (predvsem v območju 10KV-100KV), ki se uporablja pri prenosu in distribuciji električne energije, kar predstavlja malo manj kot tretjino celotnega svetovnega trga izolatorjev.

Cilj je razviti napravo za odkrivanje preboja in zgraditi sistem v oblaku, ki bo:

V realnem času sporočil, kateri izolator je odpovedal ter zmanjšal čas izpada in stroške njegove zamenjave,
Omogočil preventivno vzdrževanje izolatorjev na način, da bo odkril izolatorje, ki so tik pred okvarjo in bo posledično preprečil izpade elektroenergetskega omrežja,
Omogočil spremljanje drugih ključnih vidikov daljnovodov, za katere trenutno na večini daljnovodov ni orodij (padec/deformacija stebrov, zlom žice, udar strele).

Projekt se bo izvajal v dveh fazah:

INDUSTRIJSKE RAZISKAVE
EKSPERIMENTALNI RAZVOJ
Implementacija projekta:

01.11.2020 – 01.05.2022

Skupna vrednost projekta in znesek, ki ga sofinancira EU (v HRK):
Skupna vrednost projekta je 5.698.959,83 HRK
Skupna vrednost projekta (upravičeni stroški) je 5.317.965,09 HRK
Delež EU pri financiranju projekta znaša 3.812.010,10 HRK
EU projekt:

»Implementacija ERP sistema in po meri izdelanega sekundarnega aplikativnega sistema s pripadajočo opremo z namenom povečanja konkurenčnosti in učinkovitosti poslovanja prijavitelja«

Kratek opis projekta in ciljev:

Cilj projekta je uvedba sistema ERP, CRM in BILLING/Help desk, ki bo izboljšal vse procese, povezane z upravljanjem človeških virov.

Avtomatizacija poslovanja, izboljšanje in poenotenje vseh sistemov, ročne evidence, pomožni programi in učinkovitost, bodo preko omenjenega sistema vplivali na boljšo vzpostavitev notranjih procesov podjetja, organizacijo, večjo učinkovitost in uspešnost zaposlenih ter enostavnejše in hitrejše merjenje njihovih učinkov, ter poenostavitev vseh procesov v podjetju.

Uvedba omenjenega sistema pomeni, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s postopkom implementacije in njihovimi odgovornostmi. Poleg tega bo z uveljavitvijo nove uredbe EU o varstvu osebnih podatkov zaposlenih (GDPR) uvedba omenjenega sistema omogočila popolno izpolnjevanje postavljenih kriterijev za varstvo osebnih podatkov zaposlenih.

Implementacija projekta:

01.01.2020 – 01.07.2021

Skupna vrednost projekta in znesek, ki ga sofinancira EU (v HRK):
Skupna vrednost projekta je 1.379.750,00 HRK
Skupna vrednost projekta (upravičeni stroški) je 1.103.800,00 HRK
Delež EU pri financiranju projekta znaša 711.951,00 HRK
EU projekt:

``Uvedba sistema vodenja poslovnih procesov in kakovosti - ISO standardi v skupini Callidus``

Kratek opis projekta in ciljev:

Cilj projekta je predstaviti:

Sistem vodenja kakovosti po HR ISO 9001:2015,
Integriran sistem vodenja varnosti informacij po HR ISO 27001:2013,
Sistem upravljanja varnosti informacij po standardu HR ISO 27017:2015 za storitve v oblaku

Uvedba in certifikacija standardov bo vplivala na širitev obstoječih zmogljivosti podjetja glede na trenutno stanje, kar bo omogočilo:

Lažje pridobivanje novih strank,
Nadaljnja rast prihodkov,
Nova potencialna zaposlitev,
Širitev poslovanja na tuje trge,

Uvedba mednarodno priznanih standardov za sistem vodenja po zahtevah standardov ISO predstavlja pomembno prodajno in marketinško orodje, ki strankam zagotavlja kakovost in varnost opravljene storitve. Sodelovanje prijavitelja z mednarodnimi korporacijami iz visoko reguliranih panog pomeni visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov strank.

Implementacija projekta:

18.03.2019 – 18.03.2020

Povezave:
EU projekt:

``Tretja faza izgradnje CLOUD infrastrukture za zagotavljanje storitev``

Kratek opis projekta in ciljev:

Podjetje Callidus Group d.o.o. je bilo ustanovljeno v začetku leta 2008 s poslanstvom strankam omogočiti izboljšanje poslovnih rezultatov s pomočjo uporabe IT tehnologij.

Portfolio IT ponudbe podjetja je sestavljeno iz:

Implementacija in integracija IT rešitev (komunikacijske rešitve, infrastrukturne in sistemske rešitve)
Opravljanje IT storitev (projektiranje in svetovanje, vzdrževanje IT sistema, najem oblaka)

Callidus Group spada med vodilne ponudnike IT storitev v oblaku na Hrvaškem.
Projekt »Tretja faza izgradnje CLOUD infrastrukture za zagotavljanje storitev« je nadgradnja osrednjega dela obstoječe infrastrukture IT oblaka.

S projektom nameravamo povečati zmogljivosti za 40 novih strank. Glavna tržna niša projekta so:

Podjetja, ki imajo v lasti od 10 do 100 računalnikov in so pripravljena IT del svojega poslovanja v celoti prepustiti zunanjim izvajalcem,
Podjetja katere koli velikosti, ki imajo veliko razpršenih podružnic,
Podjetja, ki želijo svoj IT preseliti iz kapitalskega v najemniški model.
Podjetja, ki nimajo zadostnega IT znanja,
Implementacija projekta:

01.11.2017 – 01.05.2018

Projekti financirani iz EU (Europske Unije)

FOND – Europski strukturni i investicijski fond

OPERATIVNI PROGRAM – Konkurentnost i kohezija

Za več informacij o EU projektih, nam pišite na elektronski naslov na info@callidus.si