IKT

IT as a Service (IT kot storitev)

Ponašamo se z edinstveno storitvijo v regiji vrhunske IT podpore na način, da za vas nastopamo kot del podjetja in ne kot zunanji izvajalec, ki prevzema le nekatere IT funkcije.

Razlikuje nas lastno zgrajena ITaaS platforma (EU projekt – IKT 2019), ki nam omogoča, da našim strankam nudimo 3 različne nivoje IT podpore in svetovanja, ki so v celoti programsko integrirani in preko katerih lahko nudimo veliko višjo storitev, kot zgolj IT podpora:

Reaktivna IKT podpora (okvare, zahteve uporabnikov, spremembe itd.)
Proaktivna IKT podpora (algoritemsko vnaprej določena, ni odvisna od zaposlenih, njihovega števila, kakovosti, odsotnosti)
Strateška podpora IKT (oblikovanje in spremljanje dolgoročnih ciljev)
image
Image
image

Platforma ITaaS vključuje ključne tehnologije, kot so pogodbena avtomatizacija, obračunavanje, prijavo napak, asset managament, change managment, uporabniški portal, napovedovanje in analitika. Ključno vlogo predstavljajo tehnologije, ki omogočajo popolno integracijo našega podjetja z vašimi dejanskimi poslovnimi procesi in zaposlenimi, ter na drugi strani integracijo vašega podjetja skozi celoten čas v IKT proces na način popolnega nadzora in preglednosti nad IKT dejavnostmi.

Platforma ITaaS podpira tudi hibridne scenarije, kjer lahko vaši IT zaposleni sodelujejo z našimi IT zaposlenimi v enem ogrodju, vse pa je popolnoma sinhronizirano z našo platformo:

Popoln hibrid: deljena odgovornost za katerega koli od 3 stebrov (vaša IT ekipa / naša IT ekipa)
Delni hibrid: namenska odgovornost za katerega koli od 3 stebrov (vaša IT ekipa + naša IT ekipa)
Popolno zunanje izvajanje: polna odgovornost za vse 3 stebre (naša IT ekipa)
Image